záznam webináře

bezplatný webinář

Komunikace budující vztahy
ve škole a rodině

13. února 2024, 18:00 - 19:30
ONLINE (aplikace ZOOM)

Srdečně Vás zveme na představení Transparentní kruhové komunikace, která v sobě  spojuje poradní kruh, somatic experiencing a transparentní komunikaci Thomase Hübla.

Transparentní kruhová komunikace vede k přítomnosti v mluvení i v naslouchání ostatním.  Zve k přítomnému vztáhnutí se k sobě, ke své mysli, emocím a tělesným vjemům, a také ke vzájemnému vztahování k ostatním v jejich celistvosti, což buduje mezilidské vztahy a porozumění mezi lidmi.

Transparentní kruhová komunikace tak rozvíjí intrapersonální a interpersonální inteligenci, a umožňuje různorodost a rozmanitost pohledů a názorů, kterou nevnímá jako zdroj rozporů nebo konfliktu, naopak ji vnímá jako zdroj bohatství.  

Těšíme se na Vás a na společné prozkoumávání Transparentní kruhové komunikace, která otevírá nové možnosti porozumění a spojení mezi námi. Přijďte se inspirovat a objevit trochu jiný způsob komunikace, který může posílit vaše vztahy ve škole i v rodině.

Těšíme se na viděnou. 

Jan Čermák

Blanka TIchavská


Přihláška na bezplatný webinář