Oficiální vyjádření institutu léčení a prevence traumatu

INSTITUT LÉČENÍ

A PREVENCE TRAUMATU

Oficiální vyjádření institutu léčení a prevence traumatu
k opakujícím se soudním rozhodnutím a odebírání dětí do věku 3 let primárnímu pečovateli


Vyjádření k vývojovým potřebám 2,5 letého dítěte
Kamila Brada Dvořáková, M.A., Ph. D. 

Z pohledu vývojové psychologie je pro správný psychomotorický vývoj dítěte důležitý bezpečný vztah s primárním pečovatelem. Tím je osoba, která kontinuálně poskytuje základní péči, jako je výživa, emoční podpora, ochrana a zdravé limity. Psychologická a emoční vazba, kterou má dítě s primárním pečovatelem, působí jako ochrana před okolními vlivy, se kterými se dítě se svými omezenými schopnosti nemůže vyrovnat. Vztah s primárním pečovatelem tedy zajišťuje pocit bezpečí, který se v dítěti ukládá a dítě je postupně schopno větší samostatnosti fungovat s dalšími osobami. 

Náhlé změny bez kontinuální blízkosti primárního pečovatele jsou pro dítě hluboce stresující a mohou mít dlouhodobý negativní vliv na jejich psychické zdraví. Dítě je na primárním pečovateli naprosto závislé a plně mu důvěřuje. Pokud dítě nemá volný přístup k primárnímu pečovateli, dochází k zásadnímu omezení jejich základních psychologických potřeb a může dojít k psychické deprivaci dítěte a zpomalení či zastavení jeho vývoje. 

Pokud o dítě pečují další lidé, dítě vyjadřuje ochotu a otevřenost s nimi strávit čas. Pro většinu dětí je ovšem důležité se po krátké době vrátit do blízkosti primárního pečovatele, který je zásadním emočním poskytovatelem bezpečí.

Bližší informace najdete v níže přiložených zdrojích. 

Zdroje: 

  • Bowlby, John (1983). Vazba: Teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem.
  • Matějček, Zdeněk a Langmeier, Josef (2011). Psychická deprivace v dětství
  • Mate, Gabor a Neufeld, Gordon (2004). Držte si své děti.
  • McNamara, Deborah (2016). Rest. Play. Grow. 

7. listopadu 2023