diplomovaný kurz pro učitele a průvodce

Trauma informovaný učitel

Dlouhodobý kurz pro celé týmy až 25 osob.

Trauma a nepříznivé vývojové okolnosti se projevují v chování ve třídě a také ve vztahu k autoritě a také v reaktivnosti učitelů i žáků. Každý člověk může být pod vlivem strachu a stresu které pochází z vysoce nepříznivých okolností v rodině či vztahu s primárním pečovatelem. Učitel a průvodce vzděláváním je at chce nebo nechce ve vztahu s prožitky a chováním studujících, které mohou mít svůj původ v nepříznivých minulých či současných okolnostech jeho vývoje a zázemí. Povědomí a orientace a také vztah k tématu, přináší učiteli soucit, pochopení a schopnost skrze sebe a svůj přístup podpořit jedince v jeho seberegulaci směrem do přirozeného a zdravého vztahu. Tak se škola může stát bezpečným zázemím ( často jediným ) které umožňuje jedinci cítit naději, smysl, vztahy, lidskost a podporu. 

Kurz je z půlky teoretický a z půlky se učíme na konkrétních situacích a okolnostech z praxe učitelů a průvodců. Je zakončen hravou a tvůrčí “zkouškou”. Součástí kurzu jsou i doporučené knihy a publikace k samostudiu, dále knihovna video přednášek na YT SílaDuše. 

1. Úvodní a seznamovací - Zdeněk a Šárka Weberovi
Celkové představení konceptu a vyladění spolupráce, nastavení spolupráce, terminologie, motivace účastníků, úvod do tématu, doporučení.

2. Trauma base - paradigma Života v traumatizované společnosti, všichni neseme díl traumatu v sobě  - Šárka Weberová
Základní predikce pohledu na chování a symptomy skrze optiku traumatu, čím trauma je a čím není, jaké jsou přístupy a postupy ve vztahu k traumatu a jeho léčení, kategorie traumatu a různé nástroje k jeho léčení. Adekvátní/neadekvátní aktivace nervového systému, fragmentace/celistvost. Proč se obtížné situace opakují.

Supervizní Interakce s účastníky a aplikace na jejich témata. 

3. Povědomí o traumatu I - Vnímání svého vlastního prožívání v kontextu nervového systému a trauma dynamiky - Zdeněk Weber 
Sebereflexe, introspekce, seberegulace, zdroje  - jak poznám posttraumatickou aktivaci u sebe, u druhých či ve skupině, jak skrze sebereflexi a seberegulaci stabilizovat sebe a druhé lidi. Dětský nervový  systém a dospělý nervový systém..Nejčastější posttraumatické symptomy a retraumatizace - smyčka opakování. Supervizní Interakce s účastníky a aplikace na jejich témata z praxe. 

4. Povědomí o traumatu II - Dostupná péče a zdroje pro uvolňování a deaktivaci traumatické energie - Šárka Weberová
Základní zdroje pro regulaci sebe i druhých - bezpečí, sebereflexe, vztahovost, hra, vztahovost, širší opora, terapie, CO, JAK, KDY, CO NE. v návaznosti na zkušenosti průvodců a účastníků budeme předávat způsoby a postupy, které dají účastníkům konkrétní nástroje vztahující se k jejich vlastní psychické a mentální a vztahové kondici, kdy si přizvat pomoc, kde jsou hranice kompetencí průvodce pracovat s posttraumatickou aktivací, záchytná síť. Supervizní Interakce s účastníky a aplikace na jejich témata z praxe. 

ON LINE VZDĚLÁVÁNÍ - SPOLEČNÉ SHLÉDNUTÍ DOKUMENTU MOUDROST TRAUMATU S DISKUZÍ I PRO OTEVŘENÉ RODIČE NÁLEŽÍCÍ KE ŠKOLA ÚČASTNÍKŮ. 

5. Učitel (průvodce) jako důležitý zdroj pro integraci traumatu a postraumatického růstu - Jan Prokopec 
Kdy dochází k léčivému okamžiku, jak se projevuje integrované trauma a jaký růst přináší, co se děje poté, jak probíhá integrace, důležité podmínky zdravé integrce nástroje seberegulace v kolektivu, ve dvou, sám/a.  Supervizní Interakce s účastníky a aplikace na jejich témata. 

6. Komunikace vstřícná k traumatu, napomáhající jeho integraci a předcházející jeho vzniku či dalšího opakování  - Transparentní komunikace - Šárka Weberová
Představíme a budeme trénovat základní prvky transparentní komunikace vycházející z trauma ohleduplného přístupu.  Supervizní Interakce s účastníky a aplikace na jejich témata z praxe. 

7. integrační lekce která shrnuje celý kurz - Zdeněk a Šárka Weberovi
To co bylo jednotlivě osloveno bude spojeno do souvislého celku a zasazeno do reality, budou ujasněny všechny otázky a proběhne hravá “zkouška” z nabytých znalostí. Předání diplomů. 

Doporučená literatura k samostudiu, další možnosti vzdělávání například v terapeutických kompetencích. 
Kurz je diplomovaný - "Trauma informovaný učitel" od institutu prevence a léčení traumatu z.ú. 

Cena kurzu pro celý tým je 90 000 Kč . Velikost týmu do 25 lidí. Prostory zajištuje odběratel, většinou se kurz koná v samotné škole odběratele. Pokud je kurz mimo Prahu, účtujeme si dopravné. Jedna lekce trvá 4x60 minut s pauzou 15 minut. Doporučená frekvence workshopu 1x měsíčně. 

Kontaktujte nás, 

Zdeněk a Šárka Weberovi
více o nás na webu www.ilpt.cz 

 


Registrace zájemců o kurz